Rozmowy transformujące - rodzic i dziecko

Jestem trenerem od pracy z emocjami. Pracuję nie tylko z dorosłymi, ale również z młodszą i starszą młodzieżą oraz rodzicami w zakresie emocji. Pomagam je układać i uwalniać z bagażu emocjonalnego.

Jak pracować z emocjami dziecka, jak przetrwać trudne emocje dziecka, jak na nie reagować…?

Jak nie tłumić emocji, kiedy jesteśmy już dorośli?

Jak odczytać informacje, które niosą ze sobą wszystkie emocje?

Co zrobić, żeby z nimi nie walczyć, jak tworzymy mechanizmy, żeby ich nie czuć?

Jak w końcu pozwolić sobie na opuszczenie „gardy”?

Budowanie świadomości emocji od najmłodszych lat jest bardzo ważne. To wyzwanie dla rodziców, którzy pomagają określić, nazwać dziecku emocje oraz dobrze je przeżyć, przetworzyć, uznać, żeby nie blokować.

Przy okazji wspólnej pracy sami rodzice uczą się swoich emocji.

Mamy tendencję do unikania trudnych emocji, bo nie chcemy, żeby zaburzały naszą równowagę. Skutek tego jest odwrotny. Trudne emocje mają potencjał w sobie, by zmienić nasze życie na lepsze.

Nieodpowiednio przetworzona emocja albo tłumiona będzie miała negatywne następstwa w przyszłości. Bo nie ma złych i dobrych emocji, pozytywnych i negatywnych – są tylko trudne albo łatwe do przeżycia.

I w tym zakresie proponujemy pomoc dzieciom i rodzicom, by ich relacje były harmonijne, z poczuciem rodzica, że daje dziecku dobre narzędzia na dalsze życie. Sam rodzic wtedy odczuje lepszą jakość życia.

Dodatkowo oferujemy pracę z młodzieżą w zakresie wzmacniania pewności siebie, bo nie jest to cecha, z którą się rodzimy. Tylko my sami możemy ją zbudować, po to by realizować swoje marzenia, by żyło się nam lepiej w relacji ze sobą samym i z otoczeniem.

Oferujemy również grupowe zajęcia w zakresie pracy z emocjami i budowaniem pewności siebie.

Dodatkowo uważamy, że jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed rodzicem lub opiekunem dziecka począwszy od wczesnych lat szkolnych aż po osiągniecie wieku dojrzałego, jest budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Co istotne, nie mamy tu na myśli wzmacnianie poczucia nieomylności czy wręcz buty. Chodzi tutaj o poczucie sprawczości, zdrowe poczucie własnej wartości z otwartością i zaciekawieniem poglądów innych.

Szybki kontakt

Chciałbyś zapytać o szczegóły naszej oferty ? Zadzwoń do nas.